دکتری و پژوهش در آلمان

Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.
© DAAD/Volker Lannert

کشور آلمان موقعیت های پژوهشی بسیار خوبی در اختیار دانشجویان دکتری و پژوهشگران بین المللی قرار می دهد. دانشگاه ها، مراکز پژوهشی غیر دانشگاهی دولتی و یا خصوصی مانند جامعه ی پژوهشی آلمان (DFG) و مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) از پژوهشگران با ارائه موقعیت های شغلی و یا بورسیه حمایت می کنند. همچنین بخش صنعت نیز موقعیت های پیشرفت جذابی در اختیار پژوهشگران بین المللی می گذارد. بسیاری از شرکت ها و کمپانی ها در زمینه ی پژوهش های کاربردی همکاری تنگاتنگی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند.

اطلاعات برای دانشجویان دکتری

در اینجا اطلاعات مربوط به دکتری فردی و برنامه های دکتری ساختاری، فرصت های حمایتی، مهمترین شرایط و همچنین راهنمایی های کاربردی جهت آمادگی برای اقامت را می یابید.

اطلاعات بیشتر را در سایت research-in-germany.org بیابید!

اطلاعات برای پژوهشگران پسادکتری

کشور آلمان فرصت های پژوهشی و حمایتی متعددی برای پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی غیر دانشگاهی و همچنین در صنعت در نظر گرفته است.

اطلاعات بیشتر را در سایت research-in-germany.org بیابید!

اطلاعات برای پژوهشگران با تجربه

پژوهشگران بین المللی می توانند در آلمان شرایط شغلی ممتازی در علم، آموزش و پژوهش بیابند. در اینجا می توانید اطلاعاتی پیرامون فرصت های پژوهشی و شغلی بیابید.

اطلاعات بیشتر را در سایت research-in-germany.org بیابید!

مراکز پژوهشی

در کشور آلمان مراکز پژوهشی متعددی وجود دارند: دانشگاه ها، دانشگاه های علمی و کاربردی، موسسات غیر دانشگاهی، شرکت ها و همچنین موسسات ایالتی از جمله ی آن ها هستند. به طور کلی حدود 800 مرکز پژوهشی با بودجه عمومی و همچنین مراکز پژوهشی و توسعه ی متعددی که از بخش صنعت حمایت می شوند، وجود دارد.

اطلاعات بیشتر را در سایت research-in-germany.org بیابید!

حمایت های پژوهشی

حمایت از پروژه های پژوهشی در آلمان توسط نهادهای دولتی، سازمان های متعددی نظیر بسیاری از مراکز پژوهشی غیر دانشگاهی و همچنین بخش اقصاد صورت می پذیرد. برای دانشجویان دکتری و پژوهشگران بین المللی برنامه های حمایتی متعددی وجود دارد.

اطلاعات بیشتر را در سایت research-in-germany.org بیابید!

اطلاعات تماس