یادگیری زبان آلمانی در آلمان

Studierende mit Tablet PC auf den Stufen des Berliner Reichstags.
© iStockphoto

اقامت در آلمان می تواند به خودی خود به یادگیری زبان آلمانی کمک کند. در اینجا می توانید اطلاعاتی پیرامون چگونگی تقویت مهارت زبان آلمانی در کشور آلمان بدست آورید.

تقویت زبان آلمانی

راههای زیادی برای تقویت زبان آلمانی وجود دارد از جمله یادگیری به کمک یک دوست آلمانی زبان و یا دوره های آنلاین ، در اینجا می توانید بهترین روش ها را بیابید.

اطلاعات بیشتر را در سایت daad.de بیابید!

دوره های زبان و زبان تخصصی در آلمان

در اینجا می توانید بیش از 350 دوره ی آموزشی زبان را بیابید. اکثر این دوره ها در بازه ی تعطیلات در فصل تابستان برگزار می شوند، علاوه بر این دوره هایی برای فصل زمستان نیز وجود دارند.

اطلاعات بیشتر را در سایت daad.de بیابید!

Hochschulkompass

در این پرتال دانشگاه های آلمان اطلاعات به روز شده ای را پیرامون موقعیت های تحصیلی و موقعیت های پژوهشی در مقطع دکتری و همچنین همکاری های بین المللی خود منتشر می کنند.

اطلاعات بیشتر را در سایت hochschulkompass.de بیابید!

اطلاعات تماس