اطلاع رسانی

به اطلاع می رسانیم دفتر موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد) در تهران تا تاریخ 25 مهرماه به دلیل برگزاری مصاحبه ی علمی قادر به پذیرش هیچ گونه مراجعه حضوری نمی باشد. همچنین ایمیل ها و تماس های دریافتی نیز پس از این تاریخ پاسخ داده خواهند شد. از همکاری شما سپاسگذاریم!

جلسه‌ها

در حال حاضر جلسه‌ای برنامه‌ریزی نشده است