Content

حفاظت از داده‌های شخصی

 

اطلاعات و مشخصاتی که به موتورهای جستجو تعبیه شده بر روی وب‌سایت ما وارد می‌کنید، به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار داده نمی‌شود. اطلاعات بیشتر در مورد اصول دآآد در حفاظت از داده‌های شخصی را در لینک زیر مشاهده کنید.

https://www.daad-iran.org/en/data-privacy-statement/

اطلاعات تماس

Screenshot of map with location of DAAD-office marked