Content

در مورد دآآد

Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.
© DAAD/Pankau

 

مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان پل ارتباطی بین دانشگاه‌های آلمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از آلمان می‌باشد. از جمله اهداف این مؤسسه دراختیار قراردادن اطلاعات در خصوص سیستم آموزشی آلمان، تحصیل و پژوهش در آلمان برای علاقه‌مندان به تحصیل و پژوهش در آلمان می‌باشد. مؤسسه دآآد با ارائه برنامه‌های حمایتی تحصیلی و پژوهشی سعی در حمایت از دانشجویان و دانش پژوهان جوان از سرتاسر دنیا دارد.

یکی دیگر از فعالیت‌های این مجموعه بزرگ، ارائه مشاوره در زمینه بین المللی کردن حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی و ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و دانشجویان، اساتید و پژوهشگران آلمانی با سایر دانشگاه‌های خارج از آلمان می‌باشد.

اطلاعات تماس

Screenshot of map with location of DAAD-office marked