درباره ما

 

DAAD Fahnen

دفتر مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران

دفتر و کارکنان دآآد در تهران را بشناسید!

بیشتر بخوانید
Fahnen mit dem DAAD-Logo vor der Außenfassade der Zentrale in Bonn.

در مورد دآآد

مختصری در مورد موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد)!

بیشتر بخوانید
Internationale Studierende halten mit ihren Händen einen Globus in die Höhe.

نهادها و مؤسسات همکار

تعدادی از نهادها و مؤسسات همکار ما را اینجا بیابید!

بیشتر بخوانید

اطلاعات تماس