Content

خدمات به فارغ‌التحصیلان و برخورداران از بورسیه‌های دآآد

Internationale Alumni stehen auf einer Veranstaltung in Gruppen zusammen und unterhalten sich.
© GettyImages/10000 Hours

 

حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آلمان و به ویژه از آن‌هایی که از بورسیه‌های متنوع دآآد در مدت تحصیل و یا پژوهش خود برخوردار شده‌اند و حفط ارتباط با آن‌ها از سیاست‌های بسیار مهم دآآد است. به همین منظور دآآد برنامه‌های متعددی برای این گروه در نظر گرفته است. بهترین راه برای به دست آوردن اطلاعات در مورد خدمات ما برای فارغ‌التحصیلان مراجعه به وب‌سایت ویژه‌ای است که به همین منظور طراحی شده است. توصیه می‌کنیم از طریق لینک زیر از این خدمات مطلع و از آن استفاده کنید.

 Alumni-Services

اطلاعات تماس

Screenshot of map with location of DAAD-office marked