هدف از تاسیس این موسسه در ایران حمایت از تبادلات آکامیک آلمان و ایران می باشد. سایر فعالیت های این موسسه:

  •     مشاوره در همه زمینه های آکادمیک از جمله تحصیل و تحقیقات در آلمان
  •     برگزاری سمینارهای مختلف در خصوص تحصیل و تحقیقات در آلمان و روابط دانشگاهی بین ایران و آلمان در دفتر دآآد و همچنین در دانشگاه های مختلف ایران
  •     طلاع رسانی در خصوص برنامه های بورس مؤسسه دآآد ( DAAD ) و دیگرمراکز ارائه دهنده بورس های تحصیلی تحقیقاتی (همانند بنیاد الکساندر فون هومبولت AvH )   برای دانشجویان و اساتید دانشگاه
  •     توسعه ی روابط بین دانشگاهی بین ایران و آلمان با همکاری با همکارانمان در ایران، دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی
  •     ارتباط با فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های آلمان و افراد توانمند و علاقه مند برای گسترش روابط علمی دو کشور
  •     علاوه بر این اطلاع رسانی  و ایجاد ارتباط با دانشجویان و اساتید آلمانی در ایران

سرپرستی
احمد کشاورزی


مشاوره و اطلاع رسانی
سمیرا اسلامپور
مائده طباطبائی