چهارشنبه 9 دسامبر، 15:30 الی 17:30

پنجشنبه 10 دسامبر، 15:30 الی 17:30

آیا قصد تحصیل و کار در آلمان را دارید؟

از همایش اطلاع رسانی آنلاین “تحصیل و اشتغال” دیدن نمایید.

در این همایش آنلاین 10 دانشگاه شرکت خواهند نمود. در هر جلسه 5 دانشگاه به معرفی خود و برنامه‌های خود می پردازند و در ادامه، جلسه به صورت پرسش و پاسخ پیش خواهد رفت. برنامه‌ی همایش را در اینجا بیابید.

دانشگاه‌های شرکت کننده:

  •    Bauhaus-Universität Weimar
  •    Trier University of Applied Sciences
  •    Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
  •    Technische Universität Ilmenau
  •    Fulda University of Applied Sciences
  •    Justus Liebig University Giessen
  •    FAU Erlangen-Nürnberg
  •    ISM International School of Management Germany
  •    TU Darmstadt
  •    Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg

ثبت نام: https://www.study-in-germany.de/OnlineInfoSession#21