30 می الی 2 ژوئن 2022 – 16:30 الی 17:30

Research in Germany برای علاقه‌مندان به پژوهش در آلمان مجموعه گفتگوهای آنلاین برگزار می‌کند.

گروه مخاطب: دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری

موضوعات مورد گفتگو:
  •    چشم انداز پژوهشی در آلمان
  •    فرصت‌های دکتری در آلمان
  •    فرصت‎های پسادکتری در آلمان
  •    پرسش از اساتید

راهنمای برنامه: RiG Online Talk Series 2022

اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.research-in-germany.org/online-talk-series