آلمان از محبوبترین کشورها برای دانشجویان خارجی است. اگر می‌خواهید در یک دانشگاه آلمانی تحصیل یا پژوهش کنید، خود را مقابل انبوهی از پرسش‌ها خواهید دید. در این قسمت می‌توانید به زودی مطالب مفیدی در مورد هشت گام اساسی برای آغاز موفق اقامت تحصیلی در آلمان بخوانید.