Eine Studierende fotografiert das Hamburger Rathaus mit dem Smartphone.

آلمان کشوری ایده آل برای شروع و ادامه تحصیل است. استانداردهای بسیار بالا در آموزش عالی، شهرهای جذاب، طبیعت زیبا و امکان همراه شدن با تعداد زیاد از دانشجویان و پژوهشگران خارجی، از جمله مواردی هستند که از آلمان، کشوری قابل توجه برای تحصیل ساخته‌اند.