دآآد در ایران

Home

کنفرانس ها و برنامه ها

Research in Germany - Information Seminar

Research Stays and Postdocs in Germany

 

سمینار پژوهش و تحقیقات در آلمان، آشنایی با فضای تحقیقاتی آلمان، فرصت های پژوهشی و فرصت مطالعاتی برای محققین جوان و دانشجویان دکترا و همچنین فرصت های "پسادکترا" در آلمان

محل سمینار: دانشگاه علم و صنعت

زمان برنامه: یکشنبه 23 آوریل از ساعت 12:30 الی 17:30

شرکت کنندگان: دانشجویان دکترا و محققین جوان و همچنین اساتید محترم دانشگاه

شرکت تنها از طریق ثبت نام در سیستم آنلاین تا تاریخ 20 آوریل

Registration

Seminar Program, IUST

 

 

فرصت های تحقیقاتی و پژوهشی در آلمان برای اساتید، پژوهشگران و محققان جوان

Research landscape in Germany- opportunities for university academics and junior scientists

Date & Venue: 18 April 2017, University of Guilan

Seminar Program, University of Guilan

Date & Venue: 19 April 2017, University of Mazandaran

Seminar Program, University of Mazandran