فارغ التحصیلان

Home

فارغ التحصیلان

کارگاه آموزشی فارغ التحصیلان آلمان/دآآد در دانشگاه تهران تحت عنوان

 

" German-Iranian academic Relationship – an administrative, educational Approach toward a strategic Partnership"

 


روابط آکادمیک ایران و آلمانرویکردی آموزشی -اداری در جهت ایجاد همکاری های راهبردی علمی آموزشی

دانشگاه های شرکت کننده در کارگاه

 

 

Alumni Workshop 

 


 کارگاه آموزشی فارغ التحصیلان آلمان/دآآد در دانشگاه تهران تحت عنوان

 

DAAD Alumni-Workshop on: "EU funding programs through German scientific partners- Horizon 2020”

 

دانشگاه های شرکت کننده در کارگاه

 

 

Horizon 

 


برنامه ی حمایتی از فارغ التحصیلان دآآد

برگزاری همایش های علمی فراغ التحصیلان دآآد در ایران

پس از برگزاری موفق همایش بزرگ فارغ التحصیلاد دآآد در سال 2015 در شهر تهران برنامه ی حمایتی ویژه ای برای فراغ التحصیلان دآآد تنظیم شده است. دوستان علاقه مند و عضو گروه فارغ التحصیلان دآآد می توانند برای برگزاری همایش های علمی، کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی با حضور اساتید و دانشمندان آلمانی می توانند از حمایت های مالی دآآد استفاده کنند. اطلاعات بیشتر در این خصوص را در فایل های زیر ببینید.

برنامه ی حمایت از برگزاری همایش های علمی

اطلاعات بیشتر

فرم درخواست

Alumnitreffen 2015


 

فارغ التحصیلان دانشگاه های آلمان و بویژه آنهایی که از بورسیه های دآآد در مدت تحصیل و یا تحقیقات خود در آلمان شرکت کرده اند می توانند با مراجعه به وب سایت مربوط به انجمن فارغ التحصیلان دآآد

 Alumni-Arbeit

برای اطلاع بیشتر در خصوص فعالیت های فارف التحصیلان دآآد در سراسر جهان و کسب اطلاع از برنامه های مختلف حمایتی دآآد برای فارغ التحصیلان خود میتوانید مجله مخصوص فارغ التحصیلان را ورق بزنید

DAAD-Alumni LETTER 

Alumni Seite

Dimitri Vervitsiotis/Photographer’s Choice


                       

Alumni Portal Logo

سایت ویژه ی فارغ التحصیلان دآآد

DAAD Alumniportal

سایت ویژه ی آلومنی و یا همان فارغ التحصیلان بستر بسیار مناسبی برای ارتباط با دیگر فراغ التحصیلان را فراهم می کند. اسن سایت در واقع یک شبکه اجتماعی گسترده میان فراغ التحصیلان دآآد و آلمان تشکیل می دهد که در آن تبادل افکار، اطلاعات و تجربیات در سراسر دنیا صورت می پذیرد.

Alumni Portal Deutschland

Alumni Portal

وب سایت پرتال فارغ التحصیل دآآد