همکاری بین دانشگاهی

Home

همکاری بین دانشگاهی

برنامه های آکادمیک بین آلمان، ایران و سایر کشورهای طرف همکاری

دآآد خواستار ایجاد ساختارهای باز جهانی است تا ازین طریق

-    دانشگاها بتوانند با یکدیگر همکاری و تبادل داشته باشند و اینگونه کیفیت آموزش و پژوهش ارتقاء یافته تا بتوان با چالش های پیش رو مواجه شد.
-    تعداد بیشتری پا از مرزها فراتر گذاشته و تجربه های موفق در زمینه تحصیلات و پژوهش کسب کنند.
-    زبان آلمانی همچنان به عنوان زبانی مهم در علم و فرهنگ باقی بماند.
-    دانشگاه ها نقش خود را در توسعه و پیشرفت ایفا کنند.

این اهداف با برنامه های زیر در زمینه همکاری های مشترک میسر میشوند.

Fact Finding Missions

این برنامه برای هیئت های اعزامی متخصص، سفر به کشورهای طرف همکاری را در جهت شناسایی موقعیت های مناسب برای همکاری های مشترک بین دانشگاهی ممکن می‌سازد.

-    حمایت ها: هزینه های سفر در سطح بین المللی ( حداکثر 15000 یورو)
-    برای درخواست می توانید به آدرس https://portal.daad.de مراجعه کنید. پروسه‌ی زمانی حداقل 8 هفته پس از ارائه کامل مدارک برای بررسی مورد انتظار می‌باشد.

www.daad.de/fact-finding-missions

Partnerships for Supporting Biodiversity in Developing Countries - Flyer 2017

Subject-Related Parterships with Universities in Developimg Countries - Flyer 2017

Partnerships for the Health Sector in Developing Countries (PAGEL) - Flyer 2017

Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen in Deutschland und Entwicklungsländern


همکاری های تخصصی بین دانشگاهی

این برنامه به دانشگاه‌های آلمان این امکان را می‌دهد با یک یا چندین دانشگاه در یک کشور در حال توسعه همکاری‌های مشترک داشته باشند. در مرکز این برنامه، تحصیلی ساختارمند در دانشگاه خارجی که هم از طریق توسعه برنامه‌ها‌ی تحصیلی و هم از طریق ایجاد رشته‌های بین المللی و به رسمیت شناختن متقابل مدارک دانشگاهی میسر می‌شود، قرار دارد.

-  حمایت‌ها: مشارکت هایی با مبلغ حمایتی بیش از 10000 یورو در سال،  کمک برای راهنمایی و اجرای پروژه ها
-    مدت زمان: حداکثر 4 سال
-    برای درخواست می توانید به آدرس https://portal.daad.de مراجعه کنید. پروسه‌ی زمانی حداقل 8 هفته پس از ارائه کامل مدارک برای بررسی مورد انتظار می‌باشد.

https://www.daad.de/entwicklung/hochschulen/zusammenarbeit/partnerschaften/08480.de.html


سفرها و کارآموزی های مربوط به تحصیل

توسط این برنامه سفرهای تحصیلی دانشجویان خارجی به آلمان حمایت می‌شود. هدف از این برنامه به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی هم از طریق دیدارها، بازدیدها و جلسات اطلاعاتی در سطح دانشگاهی (سفرهای تحصیلی) و هم از طریق شرکت در کلاس‌های تخصصی، سمینارها و کارگاه‌ها به دعوت دانشگاه طرف همکاری (کارآموزی) می‌باشد.

-    حمایت ها: 50 یورو در ازای هر روز و هر شرکت کننده
-    تعداد اعضای گروه و مدت زمان: 15-10 عضو، 12-7 روز
-    برای درخواست می توانید به آدرس https://portal.daad.de مراجعه کنید. پروسه‌ی زمانی حداقل 8 هفته پس از ارائه کامل مدارک برای بررسی مورد انتظار می‌باشد.

www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen


اقامت های تحصیلی و تحقیقاتی دانشمندان آلمانی در چارچوب برنامه تبادلات دوجانبه دانشمندان

دانشمندان آلمانی که در دانشگاه ها و یا موسسان تحقیقاتی مشغول به فعالیت هستند از طریق این برنامه برای اقامت تحصیلی و یا تحقیقاتی در یک دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی خارجی در چارچوب یک توافق دوسویه حمایت می‌شوند.

-    حمایت ها: هزینه های سفر بر عهده دآآد می‌باشد و هزینه های اقامت را طرف مشارکت خارجی می‌پردازد.
-    مدت زمان: 14روز الی 3 ماه

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=243&fachrichtung=6&land=48&status=3&seite=1


کنگره ها و سخنرانی ها

این برنامه  از سفرهای دانشمندان آلمانی برای حضور فعال در همایش ها و سخنرانی ها به خارج از کشور حمایت می‌کند. ارائه‌ی مقالات مهم در جهت پیشرفت‌های علمی از جمله شرایط لازم می‌باشد.

- حمایت‌ها: هزینه‌های سفر، کمک هزینه برای شرکت در همایش، هزینه های اقامت برای طول مدت شرکت در همایش (حداکثر 8 روز)

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detailid=808


 دوره های تدریس کوتاه و یا بلند مدت اساتید

از طریق این برنامه برای اساتید، اقامت آموزشی در یک  دانشگاه دولتی در خارج از کشور میسر می‌گردد. بدین ترتیب دعوت از اساتید برجسته آلمانی برای برگزاری کلاس های علمی تخصصی از طرف دانشگاه های خارجی آسان می‌شود.

-  مدت زمان: کوتاه مدت 1 الی 6 ماه، بلند مدت 2 الی 5 سال

https://www.daad.de/ausland/lehren/dozenten/de/4289-kurz-und-langzeitdozenturen/


گفتگوی آکادمیک با دنیای اسلام (Higher Education Dialogue with the Muslim World)

این برنامه از تقویت روابط بین دانشگاه های آلمان و دانشگاه های کشورهای اسلامی و همچنین از گفتگوی فرهنگی و تخصصی میان دانشجویان و محققان کشور آلمان و کشور طرف همکاری از جهان اسلام حمایت می کند. از جمله اهداف این برنامه تشویق به انجام گفتگو های فرهنگی و آکادمیک با دانشگاه های برتر در کشورهای اسلامی از جمله ایران از طریق برنامه های مشترک (ورک شاپ، کنفرانس ها و سمینارها، تبادل دانشجو و استاد و همچنین سفرهای پژوهشی) در آلمان و ایران می باشد. در میان برنامه های درحال اجرا سهم دانشگاه های ایران در پروژه های مختلف بالاست.

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&zland%5B%5D=192&projektid=57388900


همکاری های بین المللی در زمینه تحصیل و آموزش- برنامه "ایزاپ"  (ISAP - International Study and Training Partnerships)

هدف از این برنامه برقراری همکاری های پایدار بین دانشگاه های آلمان و مؤسسات آموزش عالی سایر کشورها می باشد. هدف اصلی این برنامه تبادل دانشجو و امکان گذراندن حداقل یک ترم از دوره تحصیلی در کشور مقابل است.  تبادل اساتید و برگزاری ورک شاپ های مشترک نیز در این بین انجام می شود. در حال حاضر دو برنامه بین دانشگاه پاساو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین بین دانشگاه تهران ودانشگاه بامبرگ در حال انجام و اجرا می باشد.

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&zland%5B%5D=192&projektid=57388644


دوره های مشترک بین المللی تحصیلی (Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss)

هدف این برنامه توسعه و یا برقراری دوره های مشترک تحصیلی بین دانشگاه های آلمان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سایر کشورهاست.  ایجاد و یا بهبود ساختارهای بین المللی در دانشگاه های آلمان و دانشگاه های مقصد و ایجاد فرصتی برای دانشجویان برای کسب تجارب بین المللی و دریافت مدرک مشترک  و تقویت تبادل اساتید و دانشجویان از اهداف این برنامه است.

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&zland%5B%5D=192&projektid=57388907


گفتگو پیرامون استراتژی های نوآورانه آموزش عالی (Dialogue on Innovative
Higher Education Strategies)

Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES)