تحقیق و پژوهش

Home

تحقیق و پژوهش

Forschung in Deutschland

قابل توجه اساتید و محققان محترم دانشگاه، دانشجویان دکترا و متقاضیان دوره دکترا در آلمان

بروشورهای زیر به شما کمک خواهد کرد در مورد شبکه ی پژوهشی آلمان اطلاعات مفیدی کسب کرده و با مراکز تحقیقاتی آلمان برای گذراندن دوره کوتاه و یا بلند مدت پژوهشی آشنا شوید.

 

Research Careers in Germany – A guide for international postdocs and experienced researchers

Funding your research in Germany

 The German doctorate − A guide for doctoral candidates

FAQs – Preparing a successful research stay in Germany

اطلاعات بیشتر در خصوص پژوهش و تحقیقات در آلمان به تفکیک رشته های مختلف

Research in Germany - Mathematics

Research in Germany - Geosciences and Environmental Sciences

Research in Germany - Anthropology

Research in Germany - Social and Economic Sciences

Research in Germany - Cellular and Molecular Biology

Research in Germany - Manufacturing Science and Engineering

Research in Germany - Physics

Research in Germany - Chemistry

Research in Germany - Neurosciences